NME

Communicatie over NME en natuurbelevingIk ondersteun organisaties die zich bezig houden met natuur, milieu, duurzaamheid, landbouw of kinderen in hun interne en externe communicatie. Ik schrijf en redigeer teksten voor drukwerk en internet. Of denk mee over een communicatiestrategie. Ook kan ik meehelpen bij de uitvoering ervan. Door mijn ervaring in communicatie en kennis van kinderen, duurzaamheid, natuur en landbouw, heb ik aan één woord genoeg om uw boodschap helder te verwoorden en met uw doelgroep de dialoog aan te gaan.

Wie kan ik helpen?

  • Gemeenten die duurzaam beleid willen communiceren naar burgers
  • Duurzaamheidscommunicatie vanuit nme-centra, waterschappen en andere organisaties op het gebied van natuur en milieu
  • Ngo’s die zich richten tot burgers

Natuur- en milieueducatie
Natuur- en milieueducatie is voor mij: verhalen vertellen over natuur. Met de kinderen als deelnemers. De natuur is voor hen een uitlaatklep, dat merk ik elke keer als ik met kinderen op stap ga. Natuur is bovendien gezond. Kinderen die regelmatig buiten spelen zijn minder dik en ontwikkelen zich motorisch, emotioneel, sociaal en cognitief beter. Daarnaar is veel onderzoek gedaan. In de natuur kom je tot je kern. Ik doe activiteiten waardoor kinderen dat voelen.

Natuurbeleving met daaraan verbonden een handelingsperspectief stimuleert volgens mij een duurzame levenshouding. Dat is belangrijk, want er is een nieuwe generatie nodig die begrijpt dat natuurlijke hulpbronnen eindig zijn en biodiversiteit essentieel is. En dat planten en dieren bovendien een intrinsieke waarde hebben. Dus vertel ik niet alleen hoe mooi en ingenieus de natuur is, maar ook hoe je daar zo goed mogelijk – duurzaam – mee kunt omgaan.

Workshops
Ik geef workshops op scholen en bso’s, zowel binnen en als buiten. Mijn NME-trainingen volgde ik bij het IVN, NatuurWijs en Technotrend, voor wie ik workshops over duurzaamheid en techniek geef. Daarnaast ben ik vanaf maart 2014 gediplomeerd pedagogisch medewerker.
U kunt mij inhuren voor:

Training bso’s en kinderdagverblijven
Ik train pedagogisch medewerkers van bso’s en kinderdagverblijven. Ik leer ze activiteiten en vertel ze over de randvoorwaarden inzake veiligheid en hygiëne en hoe daarover te communiceren naar ouders. Ik inspireer en motiveer medewerkers en leer ze over de meerwaarde van spelen in het groen. En ik geef inzicht in belemmerende overtuigingen waardoor medewerkers creatiever en vrijer worden in het gebruik van de groene ruimte als speelplek.

Kinderdagverblijven kunnen mij ook inhuren als extra begeleider in de natuur.

Docententraining basisonderwijs
Ik train ook docenten van het basisonderwijs. Via het kwaliteitsmerk BiologiePlusSchool laat ik leerkrachten zien hoe ze natuur- en milieueducatie kunnen verweven in hun lesprogramma met inachtneming van de kerndoelen.Daarbij is er een evenwichtige afwisseling tussen praktische werkvormen en theoretische verdieping en staat de relevantie, actualiteit en samenhang voorop: de context-conceptbenadering. Hiermee kiest de school voor leerlingen die zelfstandig keuzes kunnen maken rondom voeding, gezondheid en duurzaamheid.

Natuurwijs
Een goede aanvulling op dit programma is het programma NatuurWijs waarmee ik kinderen een verbinding laat leggen met de natuur via hoofd en handen, maar op de eerste plaats het hart. Omdat ‘houden van’ vaak leidt tot ‘willen beschermen’. Door de programma’s BiologiePlusSchool en Natuurwijs te combineren, biedt u uw leerlingen natuurbeleving en stimuleert u milieubewustzijn met daaraan gekoppeld een handelingsperspectief.

Huur mij in voor workshops of het programma van:

  • NatuurWijs
  • Biologie Plus School
  • Technotrend

Ik ben metselaar bij de stichting Groen Cement die een keurmerk voor groene kinderopvang verstrekt aan organisaties die kinderen in een natuurlijke omgeving laten buitenspelen.

Bij de Groene Giraf kunnen organisaties een checklist Duurzame Kinderopvang opvragen en meedingen naar De Groene Giraf, de stimuleringsprijs voor organisaties die zuinig omgaan met materialen, grondstoffen, voeding en vervoer.